O půjčovně

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí-pátek 10:00-21:30
sobota-neděle ZAVŘENO (výpůjčky od pátku nebo od čtvrka do pondělí za cenu jednoho dne)

Půjčovna DVD a Blu-ray disků MAT

si Vám dovoluje nabídnout více než 2 000 titulů na DVD
a přes 1 000 snímků na Blu-ray a 4K-UHD discích nejrůznějších žánrů. 

Půjčovna je v provozu od října 2003, tedy zhruba od doby, kdy se formát DVD začal masově rozšiřovat do našich domácností, stal se součástí našeho života a pomalu vytlačil svého předchůdce videokazety VHS. Od samého začátku se naše půjčovna věnovala pouze formátu DVD, proto u nás naleznete mnoho starších DVD titulů, které se zatím nedočkaly znovuvydání v reedici. Půjčovnu také průběžně doplňujeme i o další starší tituly a věříme, že své oblíbené filmy si zde najdou i ti nejnáročnější z Vás.
Snažíme se nabízet i tituly, které dobře znáte z našeho kina, a které si určitě rádi připomenete i na DVD, přestože se třeba nejedná o komerčně úspěšné trháky. 

Od roku 2007 nabízíme filmy také na HD nosiči Blu-ray Disc a od roku 2017 také na novém nosiči 4K-UHD. 

Zároveň u nás máte možnost zakoupit si některá starší příbalová DVD a sběratelské plechové boxy s českými seriály.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Výpůjční řád

1. Obecné ustanovení

    Tento výpůjční řád se vydává pro potřeby a chod půjčovny DVD a Blu-ray disků.

2. Výpůjčka

    Fyzická osoba, která dovršila 18 let má právo na výpůjčku DVD a Blu-ray disků (dále jen "disky")
    v provozní době. Provozní doba je vyvěšena v sídle Půjčovny.
    Fyzická osoba si sama vybírá disky podle titulů nebo podle žánrů. Maximální počet půjčených nosičů je deset na jednu výpůjčku. Výpůjční doba se počítá na celé dny.
    Fyzická osoba je povinna vypůjčené disky vrátit poslední den výpůjční doby do 19.00 hodin. Překročení časového limitu je účtováno jako další výpůjční den.
    Disky se půjčují bez originálních obalů, které jsou však zákazníkům k dispozici na hlédnutí na Půjčovně. Půjčovna se tímto krokem brání poškození či ztrátě obalů.

3. Členství

    Každá fyzická osoba je povinna předložit při registraci platný občanský průkaz (dále OP). Pro potřeby Půjčovny z něj budou vypsány kontaktní údaje.
    Při výpůjčce disků zákazník obdrží doklad o zapůjčení, který obsahuje:
       - datum výpůjčky
       - tituly vypůjčených disků
       - výpůjční doba
    Do dokladu o zapůjčení se dále zapisuje:
       - jméno a příjmení
       - datum narození a rodné číslo
       - adresa trvalého bydliště
       - číslo OP
    Za registraci je účtován jednorázový nevratný registrační poplatek dle aktuálního ceníku.
    Registrace umožňuje zákazníkům půjčovat si disky bez nutnosti skládat vratné zálohy (viz dále).
    Jako potvrzení o registraci obdrží fyzická osoba členskou kartu, kterou je povinna předkládat při každé výpůjčce. Při ztrátě členské karty je člen povinen neprodleně informovat obsluhu Půjčovny.
    Vedení půjčovny se zavazuje nesdělovat žádné z poskytnutých údajů třetí straně.

4. Manipulační poplatky - půjčovné

    Manipulační poplatek (dále jen půjčovné) se platí při výpůjčce disků.
    Půjčovné se platí za každý výpůjční den.
    Výše půjčovného je určena ceníkem. Toto půjčovné je za každý výpůjční den a disk.
    Překročí-li fyzická osoba dohodnutou výpůjční dobu, manipulační poplatky činí 100% půjčovného (ve výši v den výpůjčky) za každý den z prodlení za každý jednotlivý disk.

5. Zálohy

    Registrovaným členům půjčovny není účtována žádná záloha za zapůjčené disky.
    Nečlenům je dle platného ceníku účtována vratná záloha za každý zapůjčený disk.
    Vybraná záloha se zapíše do dokladu o zapůjčení.
    Po včasném vrácení vypůjčených disků je zákazníkovi záloha vrácena v plné výši, 
    v případě pozdního vrácení je ze zálohy odečtena dlužná částka. 

6. Odpovědnost

    Fyzická osoba (zákazník) odpovídá za škodu vzniklou poškozením, odcizením nebo zneužitím disků, které převzala, a to po celou dobu držení vypůjčených disků svojí osobou, bez ohledu na zavinění.
    V případě škody je zákazník povinen ji uhradit v plné výši (v nákupní hodnotě DVD).
    Při vrácení vypůjčených disků je vracející povinen předat tyto disky obsluze a vyčkat než budou překontrolovány. Pokud tak neučiní, budou disky považovány i nadále za vypůjčené.

7. Závěrečná ustanovení

    Tento výpůjční řád nabývá platnosti a účinnosti 1.2.2018.
    Majitel půjčovny je oprávněn výpůjční řád jednostranně měnit a doplňovat. Platnost
    a účinnost změn a doplňků výpůjčního řádu nastává dnem jejich vyvěšení v sídle Půjčovny.
 

Ceník platný od 20.4.2016

DVD

Běžné půjčovné na 1 den:
50 Kč novinky
40 Kč ostatní

Zvýhodněné půjčovné
za cenu jednoho dne:
úterý – čtvrtek
čtvrtek – pondělí
pátek – pondělí

50 Kč novinky
40 Kč ostatní

Blu-ray Disc a 4K-UHD    

Běžné půjčovné na 1 den:
60 Kč novinky
50 Kč ostatní

Zvýhodněné půjčovné
za cenu jednoho dne:
úterý – čtvrtek
čtvrtek – pondělí
pátek – pondělí

60 Kč novinky
50 Kč ostatní

Registrace v půjčovně

200 Kč - jednorázový členský poplatek

V případě, že se nechcete registrovat, nabízíme možnost půjčování na vratnou zálohu:
DVD 500 Kč / titul
Blu-ray Disc 600 Kč / titul

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK