MAT spectrum

MAT - DOLBY digital surround EX

Výpůjční řád

1. Obecné ustanovení
 1. Tento výpůjční řád se vydává pro potřeby a chod půjčovny DVD.
2. Výpůjčka
 1. Fyzická osoba, která dovršila 18 let má právo na výpůjčku DVD disků (dále jen "disky")
  v provozní době. Provozní doba je vyvěšena v sídle Půjčovny.
 2. Fyzická osoba si sama vybírá disky podle titulů nebo podle žánrů. Počet vypůjčených disků není omezen. Výpůjční doba se počítá na celé dny.
 3. Fyzická osoba je povinna vypůjčené disky vrátit poslední den výpůjční doby
  do 19.00 hodin. Překročení časového limitu je účtováno jako další výpůjční den.
3. Členství
 1. Každá fyzická osoba je povinna předložit při registraci dva platné doklady - občanský průkaz a jakýkoliv druhý doklad s fotografií, například řidičský průkaz. Cizinci či osoby s trvalým pobytem v zahraničí předloží pas a povolení k trvalému pobytu, resp. platný doklad s uvedenou adresou trvalého pobytu v ČR.
 2. Při výpůjčce disků zákazník obdrží doklad o zapůjčení, který obsahuje:
     - datum výpůjčky
     - tituly vypůjčených disků
     - výpůjční doba
 3. Do dokladu o zapůjčení se dále zapisuje:
     - jméno a příjmení
     - datum narození a rodné číslo
     - adresa trvalého bydliště
     - číslo OP
 4. Jako potvrzení o registraci obdrží fyzická osoba členskou kartu, kterou je povinna předkládat při každé výpůjčce. Při ztrátě členské karty je člen povinen neprodleně informovat obsluhu DVD půjčovny.
 5. Vedení půjčovny se zavazuje nesdělovat třetí osobě žádné z poskytnutých údajů.
4. Manipulační poplatky - půjčovné
 1. Manipulační poplatek (dále jen půjčovné) se platí při výpůjčce disků.
 2. Půjčovné se platí za každý výpůjční den.
 3. Výše půjčovného je určena ceníkem. Toto půjčovné je za každý výpůjční den a disk.
  Je-li výpůjčním dnem pátek a výpůjčka je do následujícího pondělí, činí částka za půjčení jedno půjčovné plus 20 Kč za disk (není-li uvedeno jinak, např. v rámci akční slevy). Je-li výpůjčním dnem sobota a výpůjčka je do následujícího pondělí je půjčovné bez přirážky.
 4. Překročí-li fyzická osoba dohodnutou výpůjční dobu, manipulační poplatky činí 100% půjčovného (ve výši v den výpůjčky) za každý den z prodlení za každý jednotlivý disk.
5. Zálohy
 1. Členům půjčovny není účtována žádná záloha za zapůjčené disky.
 2. Nečlenům je záloha účtována, a to částkou 800 Kč za titul na DVD a 1 000 Kč za titul na Blu-ray disku.
 3. Vybraná záloha se zapíše do dokladu o zapůjčení.
 4. Po včasném vrácení vypůjčených disků je zákazníkovi záloha vrácena v plné výši, 
  v případě pozdního vrácení je ze zálohy odečtena dlužná částka. 
6. Odpovědnost
 1. Fyzická osoba (zákazník) odpovídá za škodu vzniklou poškozením, odcizením nebo zneužitím disků, které převzala, a to po celou dobu držení vypůjčených disků svojí osobou, bez ohledu na zavinění.
 2. V případě škody je zákazník povinen ji uhradit v plné výši (v nákupní hodnotě DVD).
  Při vrácení vypůjčených disků je vracející povinen předat tyto disky obsluze a vyčkat než budou překontrolovány. Pokud tak neučiní, budou disky považovány i nadále za vypůjčené.
7. Závěrečná ustanovení
 1. Tento výpůjční řád nabývá platnosti a účinnosti 21.10.2003.
 2. Majitel půjčovny je oprávněn výpůjční řád jednostranně měnit a doplňovat. Platnost
  a účinnost změn a doplňků výpůjčního řádu nastává dnem jejich vyvěšení v sídle Půjčovny.

MAT aktualityREZERVACE VSTUPENEK
Rezervace vstupenek jsou možné pouze online přes internet, a to pouze pro držitele věrnostních slevových karet.
Telefonické rezervace
nejsou možné.
Online prodej zůstává beze změn. Děkujeme za pochopení.
Postup při online rezervaci najdete na této stránce vpravo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REZERVACE RESTAURACE
Zde ve sloupečku OBSAZENÉ TERMÍNY najdete nyní informace o datech, kdy má některá z našich restaurací zadáno pro uzavřenou společnost.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PŮJČOVNA DVD A BD:
Přehled půjčovného ZDE

HISTORICKÉ A ŽIVOTOPISNÉ ZA POLOVINU
Ve dnech 18. - 24. 4.
si můžete všechny historické a životopisné filmy
na DVD či Blu-ray discích
půjčovat za poloviční cenu.
DVD starší tituly 20 Kč
Blu-ray starší tituly: 25 Kč

SLEVA SE NEVZTAHUJE
NA NOVINKOVÉ TITULY.
Zde je odkaz na kompletní nabídku zlevněných titulů v akci.

Dále jsme TRVALE ZLEVNILI prvních 2 000 DVD
na cenu 15 Kč, tedy filmy evidenčních čísel 1 - 2000.

Ve dnech 25. - 30. 4. budou
ve slevě trillery.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOČASNĚ UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA

RESTAURACE (suterén)
po-pá 9.00 – 0.00
so-ne 16.00 – 0.00

KAVÁRNA A PŮJČOVNA DVD
po-pá 10.30 – 21.30
so-ne ZAVŘENO

POKLADNA KINA
po-pá 16.00 – 21.00
so-ne 14.00 – 21.00
Na odpolední dětská a zlevněná představení je pokladna otevřena
30 minut před začátkem.
bonusy
Newsletter
banner - http://www.mat.cz/matclub/cz/kino/mesicni-program?movie-id=5314_vetrelec-kinoverze
banner - http://www.mat.cz/matclub/cz/kino/mesicni-program?movie-id=5315_vetrelci-kinoverze